A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông điệp được các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp gửi đến Quốc hội tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội việt nam 2023

Vừa qua Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” đã thành công tốt đẹp. Diễn đàn đã chia sẻ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và nước ngoài, nhà nghiên cứu, người hoạch định chính sách và cơ quan thực thi chính sách cũng như các đối tượng thụ hưởng chính sách. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận Diễn đàn thực sự đã trở thành một trung tâm thông tin đa chiều và toàn diện.