Diễn giả 2021

PGS-TS Trần Đình Thiên

PGS-TS Trần Đình Thiên

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Thông tin cá nhân

Tiểu sử