Diễn giả 2021

TS. Đậu Anh Tuấn

TS. Đậu Anh Tuấn

Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế VCCI

Thông tin cá nhân

Tiểu sử