Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 - Chuyên đề 1: Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

 • Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu

 • Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu

 • Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu

 • Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trình bày tham luận “Tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trình bày tham luận “Tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trình bày tham luận “Tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Lê Hồng Thủy Tiên phát biểu đề xuất những giải pháp cơ chế, chính sách đột phá giúp doanh nghiệp vượt khó.

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi về giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ

 • Quang cảnh phiên họp chuyên đề 1

 • Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn

 • GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi về giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ

 • GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi về giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Quang cảnh phiên chuyên đề 1

 • Quang cảnh phiên chuyên đề 1

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 - Chuyên đề 1: Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

 • Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu

 • Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu

 • Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu

 • Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trình bày tham luận “Tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trình bày tham luận “Tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trình bày tham luận “Tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam phát biểu.

 • Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Lê Hồng Thủy Tiên phát biểu đề xuất những giải pháp cơ chế, chính sách đột phá giúp doanh nghiệp vượt khó.

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh điều phối thảo luận

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận: "Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và bứt phá phát triển"

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu.

 • GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi về giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ

 • Quang cảnh phiên họp chuyên đề 1

 • Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn

 • GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi về giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ

 • GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi về giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu.

 • Quang cảnh phiên chuyên đề 1

 • Quang cảnh phiên chuyên đề 1