Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 - Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu.

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu.

 • Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn

 • Ông Felix Weidencaff, Chuyên gia về Việc làm, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trình bày tham luận về “Động lực tăng năng suất ở Việt Nam: Vai trò của thể chế, chính sách thị trường lao động”.

 • Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia Kinh tế quốc tế cấp cao của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng suất

 • Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia Kinh tế quốc tế cấp cao của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng suất

 • Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia Kinh tế quốc tế cấp cao của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng suất

 • Ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu.

 • Ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu.

 • Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bóng đèn và phích nước Rạng Đông

 • Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội trình bày tham luận về “Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.

 • Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương điều phối thảo luận

 • Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương điều phối thảo luận

 • TS. Nguyễn Lê Hoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu năng suất, Viện Năng suất Việt Nam

 • TS. Nguyễn Lê Hoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu năng suất, Viện Năng suất Việt Nam

 • Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi

 • Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi

 • Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi

 • Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ về những điểm mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

 • Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ về những điểm mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

 • Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ về những điểm mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

 • Quang cảnh phiên họp chuyên đề 2

 • Quang cảnh phiên họp chuyên đề 2

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 - Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu.

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu.

 • Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn

 • Ông Felix Weidencaff, Chuyên gia về Việc làm, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trình bày tham luận về “Động lực tăng năng suất ở Việt Nam: Vai trò của thể chế, chính sách thị trường lao động”.

 • Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia Kinh tế quốc tế cấp cao của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng suất

 • Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia Kinh tế quốc tế cấp cao của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng suất

 • Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia Kinh tế quốc tế cấp cao của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng suất

 • Ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu.

 • Ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu.

 • Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bóng đèn và phích nước Rạng Đông

 • Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội trình bày tham luận về “Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.

 • Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương điều phối thảo luận

 • Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương điều phối thảo luận

 • TS. Nguyễn Lê Hoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu năng suất, Viện Năng suất Việt Nam

 • TS. Nguyễn Lê Hoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu năng suất, Viện Năng suất Việt Nam

 • Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi

 • Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi

 • Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi

 • Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ về những điểm mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

 • Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ về những điểm mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

 • Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ về những điểm mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

 • Quang cảnh phiên họp chuyên đề 2

 • Quang cảnh phiên họp chuyên đề 2