Hình ảnh ‘'Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021: Phục hồi và phát triển bền vững'' - chiều ngày 05/12/2021

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam

 • Toàn cảnh

 • Toàn cảnh

 • Ông Jacquet Morisses

 • Toàn cảnh

 • Ông Jacquet Morisses

 • Ông Trương Gia Bình

 • Toàn cảnh

 • Ông Vũ Sỹ Cường

 • Ông Vũ Sỹ Cường

 • Toàn cảnh

 • BMH_2552_01f7858bd9

 • BMH_2523_2336688a6b

 • BMH_2548_241cb1023c

 • BMH_2535_5e42699fa8

 • BMH_2565_215097e1da

 • BMH_2584_dfb623076a

 • BMH_2607_0ff922c733

 • BMH_2637_877a461e31

 • BMH_2612_b85fbf909e

 • BMH_2705_36835c318d

 • Ông Trương Anh Dũng

 • Ông Trương Anh Dũng

 • Ông Lưu Quang Tuấn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Hình ảnh ‘'Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021: Phục hồi và phát triển bền vững'' - chiều ngày 05/12/2021

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam

 • Toàn cảnh

 • Toàn cảnh

 • Ông Jacquet Morisses

 • Toàn cảnh

 • Ông Jacquet Morisses

 • Ông Trương Gia Bình

 • Toàn cảnh

 • Ông Vũ Sỹ Cường

 • Ông Vũ Sỹ Cường

 • Toàn cảnh

 • BMH_2552_01f7858bd9

 • BMH_2523_2336688a6b

 • BMH_2548_241cb1023c

 • BMH_2535_5e42699fa8

 • BMH_2565_215097e1da

 • BMH_2584_dfb623076a

 • BMH_2607_0ff922c733

 • BMH_2637_877a461e31

 • BMH_2612_b85fbf909e

 • BMH_2705_36835c318d

 • Ông Trương Anh Dũng

 • Ông Trương Anh Dũng

 • Ông Lưu Quang Tuấn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ