Hình ảnh Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

 • Toàn cảnh phiên họp

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp

 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Diễn đàn

 • Đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng dự phiên họp.

 • Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận tại phiên họp

 • Đại diện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phát biểu

 • Đại diện Ban Kinh tế Trung ương phát biểu ý kiến

 • Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh báo cáo về công tác thông tin tuyên truyền về Diễn đàn, cho biết trong thời gian tới Truyền hình Quốc hội Việt Nam tập trung khai thác truyền thông từ sớm từ xa, lấy ý kiến của cử tri, chuyên gia về các nội dung của Diễn đàn.

 • Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu trao đổi về một số nội dung của Diễn đàn, cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để xây dựng kịch bản chi tiết, mạch lạc, chuyên nghiệp, bảo đảm các nội dung trao đổi có đủ cả về mặt lý luận, thực tiễn, góc độ doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế, ý kiến của các bộ ngành bình luận ý kiến chuyên gia và chia sẻ giải pháp Chính phủ; bảo đảm tăng cường tương tác tại sự kiện.

 • Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội Tạ Lê Thanh báo cáo thêm về công tác chuẩn bị và cho biết Tổ giúp việc của Ban Tổ chức Diễn đàn sẽ tiếp tục xin ý kiến để hoàn thiện chương trình và kịch bản từng nội dung từng phiên thảo luận, đồng thời chủ động nắm bắt thông tin thực tiễn và đôn đốc các chuyên gia sớm gửi tham luận, báo cáo

 • Đại diện Báo Đại biểu Nhân dân báo cáo về việc triên khai công tác tuyên truyền về Diễn đàn

Hình ảnh Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

 • Toàn cảnh phiên họp

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp

 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Diễn đàn

 • Đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng dự phiên họp.

 • Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận tại phiên họp

 • Đại diện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phát biểu

 • Đại diện Ban Kinh tế Trung ương phát biểu ý kiến

 • Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh báo cáo về công tác thông tin tuyên truyền về Diễn đàn, cho biết trong thời gian tới Truyền hình Quốc hội Việt Nam tập trung khai thác truyền thông từ sớm từ xa, lấy ý kiến của cử tri, chuyên gia về các nội dung của Diễn đàn.

 • Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu trao đổi về một số nội dung của Diễn đàn, cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để xây dựng kịch bản chi tiết, mạch lạc, chuyên nghiệp, bảo đảm các nội dung trao đổi có đủ cả về mặt lý luận, thực tiễn, góc độ doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế, ý kiến của các bộ ngành bình luận ý kiến chuyên gia và chia sẻ giải pháp Chính phủ; bảo đảm tăng cường tương tác tại sự kiện.

 • Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội Tạ Lê Thanh báo cáo thêm về công tác chuẩn bị và cho biết Tổ giúp việc của Ban Tổ chức Diễn đàn sẽ tiếp tục xin ý kiến để hoàn thiện chương trình và kịch bản từng nội dung từng phiên thảo luận, đồng thời chủ động nắm bắt thông tin thực tiễn và đôn đốc các chuyên gia sớm gửi tham luận, báo cáo

 • Đại diện Báo Đại biểu Nhân dân báo cáo về việc triên khai công tác tuyên truyền về Diễn đàn