Hình ảnh Hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

 • Toàn cảnh Hội nghị tham vấn

 • Toàn cảnh Hội nghị tham vấn

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn

 • Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh góp ý về công tác truyền thông tại tại Hội nghị

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chuyên gia Trần Đình Thiên góp ý tại Hội nghị

 • TS. Cấn Văn Lực phát biểu tại Hội nghị tham vấn

 • Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại Hội nghị

 • TS, Đậu Anh Tuấn - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia góp ý tại Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

 • Toàn cảnh Hội nghị tham vấn

 • Toàn cảnh Hội nghị tham vấn

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn

 • Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh góp ý về công tác truyền thông tại tại Hội nghị

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chuyên gia Trần Đình Thiên góp ý tại Hội nghị

 • TS. Cấn Văn Lực phát biểu tại Hội nghị tham vấn

 • Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại Hội nghị

 • TS, Đậu Anh Tuấn - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia góp ý tại Hội nghị