3 "thông" quyết định sự vận hành của nền kinh tế

Thứ bảy, 16/09/2023 | 21:00

Trước thềm diễn ra Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, phóng viên Truyền hình Quốc hội đã có cuộc phỏng vấn một số diễn giả về một trong 2 chủ đề của Diễn đàn, đó là “Kiến tạo động lực cho phát triển bền vững”. Theo các diễn giả, cải cách thể chế, coi thể chế là nguồn lực quan trọng; tập trung thúc đẩy đầu tàu kinh tế; khai thông và kết nối các thị trường nguồn lực…sẽ là những giải pháp quan trọng lúc này để tạo động lực mới cho nền kinh tế.

3 "thông" quyết định sự vận hành của nền kinh tế

Thứ bảy, 16/09/2023 | 21:00

Trước thềm diễn ra Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, phóng viên Truyền hình Quốc hội đã có cuộc phỏng vấn một số diễn giả về một trong 2 chủ đề của Diễn đàn, đó là “Kiến tạo động lực cho phát triển bền vững”. Theo các diễn giả, cải cách thể chế, coi thể chế là nguồn lực quan trọng; tập trung thúc đẩy đầu tàu kinh tế; khai thông và kết nối các thị trường nguồn lực…sẽ là những giải pháp quan trọng lúc này để tạo động lực mới cho nền kinh tế.