Chuẩn bị sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023

Thứ 6, 15/09/2023 | 20:12

Chiều nay 15/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 – VSEF 2023. Đây là hoạt động thường niên của Quốc hội do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì tổ chức.

Chuẩn bị sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023

Thứ 6, 15/09/2023 | 20:12

Chiều nay 15/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 – VSEF 2023. Đây là hoạt động thường niên của Quốc hội do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì tổ chức.