A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Động lực tăng năng suất ở Việt Nam - Vai trò của thể chế, chính sách thị trường lao động

Các lĩnh vực để tăng hiệu quả của các thể chế và chính sách việc làm và thị trường lao động: Phát triển nguồn nhân lực và tăng cường việc làm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế tri thức và công nghệ và Công nghiệp 4.0; Tiếp cận các cơ hội việc làm năng suất cho tất cả mọi người: Vai trò quan trọng của các chính sách thị trường lao động chủ động; Thay đổi bản chất của thất nghiệp và những thách thức mới đối với tạo việc làm có năng suất hơn; Hệ thống thông tin thị trường lao động hiệu quả, lập kế hoạch việc làm tinh vi và nghiên cứu về tăng năng suất; Tạo việc làm năng suất và việc làm bền vững, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giảm thiểu phi chính thức.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm